PRIJENOS VRIJEDNOSTI

 

Europsko udruženje inovativnih proizvođača lijekova (European Federation of Pharmaceutical Industry and Associations, EFPIA), pa shodno tome i hrvatsko udruženje inovativne farmaceutske industrije (Inovativna farmaceutska inicijativa, iF!), usvojilo je Kodeks o objavljivanju podataka koji zahtijeva da svi inovativni proizvođači lijekova javno objave podatke o prijenosu vrijednosti zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama.

Kao osobe koje su u neposrednom kontaktu s bolesnicima, zdravstveni radnici mogu ponuditi neprocjenjiva i stručna znanja o reakcijama bolesnika i liječenju bolesti. Stoga je iznimno važno da industrija redovito surađuje sa zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama. Na ovim spoznajama inovativna farmaceutska industrija temelji svoje napore usmjerene prema unapređenju skrbi o bolesnicima i metodama liječenja.

Nezavisnost zdravstvenog radnika u donošenju odluke o propisivanju ili preporučivanju nekog lijeka temeljni je zahtjev svakog zdravstvenog sustava. S druge strane, zdravstveni radnici i zdravstvene organizacije imaju pravo na pravičnu naknadu za legitimna stručna znanja i usluge koje pružaju industriji.

Cilj donošenja EFPIA/iF! Kodeksa o objavljivanju podataka jest povećati transparentnost odnosa inovativne farmaceutske industrije i zdravstvenih radnika, odnosno organizacija kako bi se bolesnicma i drugim zainteresiranim stranama omogućilo razumijevanje tih odnosa i osiguralo javno povjerenje u njihov legitimitet.

attachment MSD – izvještaj o transferima vrijednosti zdravstvenim radnicima i ustanovama u 2020. godini
attachment Prijenos vrijednosti društvima pacijenata u 2020. godini

attachment MSD – izvještaj o transferima vrijednosti zdravstvenim radnicima i ustanovama u 2019. godini
attachment Prijenos vrijednosti društvima pacijenata u 2019. godini

link MSD – izvještaj o transferima vrijednosti zdravstvenim radnicima i ustanovama u 2018. godini
attachment Prijenos vrijednosti društvima pacijenata u 2018. godini

link MSD – izvještaj o transferima vrijednosti zdravstvenim radnicima i ustanovama u 2017. godini
attachment Prijenos vrijednosti društvima pacijenata u 2017. godini

link MSD – izvještaj o transferima vrijednosti zdravstvenim radnicima i ustanovama u 2016. godini

link MSD – izvještaj o transferima vrijednosti zdravstvenim radnicima i ustanovama u 2015. godini 

Metodologija izvještavanja o izvršenim transferima vrijednosti

Edukacije. Zbog različitog poreznog pristupa troškove edukacije liječnika za sudjelovanje na stručnim skupovima, kongresima i simpozijima moguće je iskazivati na različitim razinama. Ovisno o poreznim politikama pojedinog društva i određenim uvjetima, moguća je situacija da će neke kompanije u izvještaju iskazati bruto troškove sponzoriranja edukacije, dok će neke iskazati neto troškove sponzoriranja edukacije. Društvo Merck Sharp & Dohme d.o.o. ispunilo je uvjete da se sponzorstva, odnosno troškovi edukacije zdravstvenim radnicima oporezuju u skladu sa Zakonom o porezu na dobit, što je potvrđeno i Poreznim rješenjem. Zbog navedenih razloga Merck Sharp & Dohme d.o.o. troškove edukacije zdravstvenih radnika iskazuje u neto iznosu budući da se porezom na dobit za te transakcije oporezuje Merck Sharp & Dohme d.o.o., te se taj porez ne pripisuje zdravstvenom radniku kojem je podmiren trošak edukacije.

Honorari. Troškove honorara i ugovora o djelu Merck Sharp & Dohme d.o.o. iskazuje u bruto iznosu zajedno sa pripadajućim porezima.

attachment Metodologija izvještavanja o izvršenim transferima vrijednosti - HR

attachment Metodologija izvještavanja o izvršenim transferima vrijednosti - ENHR-NON-00073 EXP 05/2023