Hero Image

Etika i transparentnost

Budući da milijuni ljudi širom svijeta ovise o našim proizvodima, naša tvrtka ima visoke standarde ponašanja.

Dužnost našeg savjetnika za praćenje poštivanja zakonitosti i usklađenosti poslovne politike, koji izravno odgovara izvršnom direktoru, jest osiguravati visoke etičke standarde te zakonitost i usklađenost poslovne politike na globalnoj razini. Savjetnik je dužan:

  • osiguravati da se tvrtka pridržava svih važećih propisa;
  • MSD-ovim Uredom za etiku osiguravati ukupno pridržavanje etičke poslovne prakse i ponašanja na svim razinama tvrtke te
  • štititi očekivanu razinu zaštite osobnih podataka nadziranjem provedbe našeg globalnog programa zaštite osobnih podataka.

Naš Ured za etiku potpora je našoj predanosti najvišim standardima etike i integriteta na svim područjima poslovne prakse. Jasno stavljamo do znanja svojim zaposlenicima što očekujemo od njih i smatramo ih odgovornima za njihovo ponašanje. Također imamo na raspolaganju razne mehanizme, kao što je savjetodavna linija (Advice line), kojom možemo savjetovati svoje zaposlenike kad se suoče s izazovnim situacijama.

Također, ostajemo dosljedni otvorenosti i integritetu u našem radu. U skladu s najvišim svjetskim standardima transparentnosti objavljujemo financijske podatke o suradnji sa zdravstvenim radnicima. Pazimo i da rezultati istraživanja naših proizvoda na tržištu, bez obzira na njihov ishod, u kratko vrijeme postanu dostupni na stranicama ClinicalTrials.gov.

Promocija i marketing

Trudimo se osigurati da način na koji svoje proizvode stavljamo na tržište i omogućujemo zdravstvenim djelatnicima, kućama za zdravstveno osiguranje i vladama uključuje davanje točnih, uravnoteženih i korisnih informacija, tako da liječnici koji ih propisuju mogu odlučiti što je najbolje za njihove pacijente.

Radimo na etičan i transparentan način

Naša reputacija i povjerenje koje nam daju naši partneri uvelike ovise o našemu poslovnom ponašanju. Stoga u svemu što radimo nastojimo biti otvoreni i transparentni.
▸ Saznajte više