Hero Image

Prijenos vrijednosti

Europsko udruženje inovativnih proizvođača lijekova (European Federation of Pharmaceutical Industry and Associations, EFPIA), pa shodno tome i hrvatsko udruženje inovativne farmaceutske industrije (Inovativna farmaceutska inicijativa, iF!), usvojilo je Kodeks o objavljivanju podataka koji zahtijeva da svi inovativni proizvođači lijekova javno objave podatke o prijenosu vrijednosti zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama.

Kao osobe koje su u neposrednom kontaktu s bolesnicima, zdravstveni radnici mogu ponuditi neprocjenjiva i stručna znanja o reakcijama bolesnika i liječenju bolesti. Stoga je iznimno važno da industrija redovito surađuje sa zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama. Na ovim spoznajama inovativna farmaceutska industrija temelji svoje napore usmjerene prema unapređenju skrbi o bolesnicima i metodama liječenja.

Nezavisnost zdravstvenog radnika u donošenju odluke o propisivanju ili preporučivanju nekog lijeka temeljni je zahtjev svakog zdravstvenog sustava. S druge strane, zdravstveni radnici i zdravstvene organizacije imaju pravo na pravičnu naknadu za legitimna stručna znanja i usluge koje pružaju industriji.

Cilj donošenja EFPIA/iF! Kodeksa o objavljivanju podataka jest povećati transparentnost odnosa inovativne farmaceutske industrije i zdravstvenih radnika, odnosno organizacija kako bi se bolesnicma i drugim zainteresiranim stranama omogućilo razumijevanje tih odnosa i osiguralo javno povjerenje u njihov legitimitet.